Du er her:

  • Forsiden
  • Streik rammer Brønnøysund lufthavn

Streik rammer Brønnøysund lufthavn

Meklingen i forbindelse med revisjonen av Flyoverenskomsten førte ikke fram og Luftfartens Funksjonærforening tok ut sine medlemmer i Air Service Brønnøysund i streik fra arbeidstidens start 12. mars.

Widerøe som trafikkerer Brønnøysund lufthavn rammes av streiken hos handlingsagenten og reisende bes holde seg oppdatert på Widerøs side www.wideroe.no. 

Spørsmål om streiken kan rettes til forhandlingssjef Odd M. Nymoen, NHO Luftfart, odd.m.nymoen@nho.no eller telefon 992 53 662.

 

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO