Du er her:

  • Forsiden
  • SkatteFUNN – noe for din bedrift?

SkatteFUNN – noe for din bedrift?

Det ble sendt inn 1971 nye søknader til SkatteFUNN i 2012. Dette er en gledelig økning på 8% siden 2011. Det er nå 3811 aktive prosjekter i SkatteFUNN og dette er det høyeste antallet siden 2006. Lurer du på om SkattefUNN er noe for din bedrift? På www.skattefunn.no finner du informasjon om hvordan du søker SkatteFUNN, hva du må legge vekt på i søknaden, og en oversikt over hvem du kan ta kontakt med for å spørre om råd.

 

 

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning for å motivere bedrifter til forskning og utvikling. Rettigheten er for bedrifter som er skattepliktige til Norge, men er ikke betinget av at bedriften faktisk betaler skatt.

SkatteFUNN er for alle næringer og selskapsformer, og det er bedriften som velger tema for prosjektet. Bedriften sender søknad til Norges forskningsråd, via skattefunn.no. Et prosjekt må være godkjent av Forskningsrådet før bedriften kan kreve skattefradrag for kostnader i prosjektet.

Søknadsfrist
SkatteFUNN har løpende søknadsmottak og -behandling gjennom hele året. Søker du før 1. september har du garanti for at Forskningsrådet ferdigbehandler søknaden din innen utgangen av året. Søker du etter 1. september har du ikke denne garantien, og risikerer å miste muligheten for skattefradrag for prosjektkostnader i inntekståret.

Les mer på www.skattefunn.no

 

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO