Du er her:

SAMFERDSELSLØFTET

NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig – 65 prosent – de neste ti årene. NHO vil også ha raskere gjennomføring.

NHO mener tiden er inne for et kraftig samferdselsløft. Vi må ha en forsterket innsats de neste ti årene for at vi skal få samferdselsinfrastrukturen opp på et akseptabelt nivå. Vi mener planene må forseres og investeringsrammen må økes med 140 milliarder kroner, dvs. en økning på 65 prosent i forhold til dagens ramme. Dette må til for at vi kan ha et fullgodt samferdselsnett inne 20 år, sa administrerende direktør John G. Bernander ved lanseringen av SamferdselsLøftet.

SamferdselsLøftet er næringslivets innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023.


Les mer:   

http://www.nho.no/transport-og-kommunikasjon/nho-vil-ha-kraftig-oekning-article24225-92.htmlCopyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO