Du er her:

  • Forsiden
  • Luftfarten som kollektivtransport

Luftfarten som kollektivtransport

NHO Luftfart har fått utarbeidet en rapport om norsk luftfarts samfunnsbidrag. Uten luftfart, som er vår eneste landsdekkende kollektivtransport, stanser Norge. Behovet for luftfart vil fortsette å øke i framtiden og dette gjør at det blir viktig å fortsatt aktivt arbeide for å redusere utslippene fra sektoren

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO