Du er her:

  • Forsiden
  • LA SIVILE DRIVE REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN !

LA SIVILE DRIVE REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN !

Hvorfor skal det ta så lang tid å få en moderne og tidsmessige helikopterredningstjeneste på plass i Norge? Vi har mange sivile operatører i Norge som har lang erfaring med slike operasjoner, og som disponerer topp moderne utstyr. På oljeplattformer i Nordsjøen er det egne ”search and rescue” helikoptre , - spekket med det beste av teknologi og utstyr. Det er fullt mulig å etablere en moderne tjeneste med sivile helikopter i løpet av 2-3 år, mens det i regi av Forsvaret vil ta omtrent 10 år, og de gamle helikoptrene vil da nærme seg 50 år.

 

LA SIVILE DRIVE REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN

I et annonsebilag til norske husstander i påsken reklamerer myndighetene for redningstjenesten i Norge. En viktig del er den statlige helikoptertjenesten, utført av Forsvaret, med de gamle Sea King’ene som ved utskiftning vil nærme seg 50 år. Her fokuseres det på et fornyelsesprogram som skal være ferdig i 2020, og som staten har snakket om i årtier uten konkrete resultater. Prosjektet er kostnadsberegnet til 29 – 39 mrd, som kommer i tillegg til andre store investeringstiltak innenfor forsvarssektoren.

Representanter for Forsvaret har i media nylig uttrykt uro over driftsstabiliteten for de gamle redningshelikoptrene. Mer enn halvparten står på bakken til enhver tid, og verre vil det bli.

Hvorfor skal det ta så lang tid å få en moderne og tidsmessige helikopterredningstjeneste på plass i Norge? Etter min mening er dette helt unødvendig, og det er fullt mulig å etablere en moderne tjeneste med sivile helikopter i løpet av 2-3 år. Vi har mange operatører i Norge som har lang erfaring med slike operasjoner, og som disponerer topp moderne utstyr. Eksempelvis er det egne ”search and rescue” helikoptre i Nordsjøen, spekket med det beste av teknologi og utstyr. Selskapene har erfaring med store innkjøp i egne konsern, og er drillet i opplæring og iverksetting av kompliserte operasjoner. NHO Luftfart har gjennom et arbeid av Veritas fått dokumentert at vi i Norge har en særskilt høy sivil kompetanse på dette området.

Da er det desto mer forunderlig at vi ikke tar denne kompetansen i bruk når det også kan være mulig å hente ut økonomiske besparelser. Ikke bare gjennom mer samordnet og effektiv drift, men også ved lavere offentlige investeringer. Det anslås et behov for mellom 15-20 helikoptre, og i mine øyne er det lite klokt ”å binde seg til masten” ved å skattefinansiere kjøp av alle disse, uten at man i dag vet hvor mye materiell man faktisk trenger.

Løsningen er at man legger ut noen kontrakter (baser) på anbud til sivile operatører. Da vil man raskt få på plass en tidsmessig redningstjeneste, som bidrar til å sikre høy driftsstabilitet. Anskaffelsen av en enhetsflåte med statlige helikoptre kan reduseres. En kombinasjon av statlig og privat virksomhet vil gi en ”benchmark” som fremmer effektiv drift, og som samtidig kan legge til rette for å bruke det mest passende materiell i ulike områder. For eksempel er det bruk for mindre og mer fleksible helikoptre i en del fjord- og fjellområder enn over store, åpne havområder.

En rask fornyelse som sikrer en høyverdig helikopterredningstjeneste krever handling nå. Etter min mening må sivile ressurser tas i bruk for å sikre høy driftsstabilitet og samfunnstjenlige løsninger.

Torbjørn Lothe

Direktør NHO Luftfart

 

 

 

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO