Du er her:

  • Forsiden
  • Informasjon om streiken på flyplasser i Nord-Norge

Informasjon om streiken på flyplasser i Nord-Norge

Luftfartens funksjonærforening (LFF) har siden 12. mars 2013 tatt ut medlemmer i streik i forbindelse uenighet ved revisjonen av Flyekspedisjonsavtalen per 1. april 2012. Etter 12. april 2013 ble streiken utvidet, og omfatter nå bedriftene som driver flyekspedisjonene i Brønnøysund, Svolvær, Vardø, Vadsø, Mehamn og Honningsvåg.

Konflikten gjelder det sentrale oppgjøret per 1. april 2012, som var et forbundsvist hovedoppgjør. Vi har blitt enige med LFF i to andre tariffrevisjoner. Disse avtalene omfatter over 2000 LFF - medlemmer. NHO Luftfart har gitt det samme tilbud som i de to øvrige NHO - avtalene ved revisjonen av Flyekspdisjonensavtalen, men dette har LFF ikke akseptert. LFF krever at før de tar stilling til det sentrale oppgjøret skal de i hver enkelt bedrift få avtalt hva det etterfølgende lokale lønnsoppgjøret blir, før de aksepterer det tilbudet som er gitt. Dett er i strid med overenskomsten, og ikke i samsvar de spilleregler som alle andre funksjonærorgansisasjoner forholder seg til. Siden uenigheten er prisippiell er denne konflikten meget krevende å finne en løsning på. Konflikten medfører at flere flyplasser er stengt, og NHO Luftfart beklager sterkt den belastning som LFFs streikeuttak påfører tredjepart. Dette gjelder både økonomisk og på andre måter, da fly er en viktig del av infrastrukturen på steder som rammes. Mange får urimelig lange og belastende reiser. Ikke minst gjelder dette i forbindelse med at pasienter skal til sykehus for behandling. Flyambulansene kan fortsatt operere på de aktuelle flyplassene så lenge de ikke får behov for tjenester fra de virksomheter som er i streik, som fjerning av snø og is på flymaskinene.

 

Ta gjerne kontakt med NHO Luftfart for ytterligere informasjon: odd.m.nymoen@nho.no eller 992 53 662.

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO