Du er her:

  • Forsiden
  • Ad påstander om at Widerøeansatte er streikebrytere

Ad påstander om at Widerøeansatte er streikebrytere

NHO Luftfart har sendt følgende henvendelse til Luftfartens funksjonærforening: Det vises til tidligere mail fra oss hvor vi klargjør spillereglene under konflikt. Vi har påpekt at Widerøe har adgang til å pålegge egne ansatte til å utføre nødvendige tjenester for å holde egen trafikk ved flyplassen i Brønnøysund gående så lenge ansatte hos underleverandør Air Services er i streik. LFF er også kjent med at arbeidsrettslig ekspertise støtter vårt standpunkt. På bakgrunn av trussel fra LFF har vi også advart LFF mot å offentliggjøre navnene på personer som har fått pålegg om å utføre arbeidet når dette mot bedre viten presenteres som "streikebryteri". Det er derfor med stor beklagelse vi likevel ser at LFF går ut på hjemmesidene 18. mars med grunnløse og ærekrenkende påstander overfor Widerøe-ansatte som utfører lovlig arbeid. Vi krever med dette at LFF øyeblikkelig trekker dette tilbake og samtidig går ut med en beklagelse overfor de WF – ansatte.

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO