Du er her:

Om oss

NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge. Samlet har vi over 50 medlemsbedrifter med mer enn 12 000 ansatte. NHO Luftfart arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig luftfartsnæring i Norge, og er tilsluttet NHO. Foreningen har 4 ansatte og har et nært samarbeid med NHO og andre landsforeninger i NHO felleskapet.

NHO Luftfarts organisasjon har et styre, og det er også opprettet egne bransjeutvalg for tariff- , teknisk-, operativt- og bransjepolitiske spørsmål. Her drøftes spesielle utfordringer og muligheter innenfor ulike fagområder i luftfarten.

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO