Du er her:

  • Forsiden
  • Nyheter
  • Høring Meld.St.33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029

Høring Meld.St.33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029

NHO Luftfart deltok på høring i Stortinget om NTP 26. april i år. Les mer om vårt hovedbudskap her.

Meny

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO