Du er her:

Forslaget til CO2-fond er et blindspor

NHO mener at Regjeringens forslag til CO2-fond i revidert statsbudsjett er et blindspor. NHO Luftfart deler denne oppfatningen. Les NHOs kommentar her.

Meny

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO