Du er her:

  • Forsiden
  • Nyheter
  • Forslag om forskrift om god kredittmarkedsføring - konsekvenser for flyselskapene

Forslag om forskrift om god kredittmarkedsføring - konsekvenser for flyselskapene

Justisdepartementet har hatt på høring forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. NHO Luftfart har gitt høringsinnspill i saken. Forslaget vil kunne gi store økonomiske konsekvenser for våre medlemsbedrifter. Vi oppfatter at forslaget er mangelfullt utredet, herunder at det kan stilles spørsmål ved både hjemmelsgrunnlag og om forslaget er forenelig med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Les vårt høringssvar her.

Meny

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO