Nyheter

 • 25.11.2014

  Ingen flystreik

  NHO Luftfart og Luftfartens funksjonærforening ble i natt enig i mekling, og det blir ingen streik i luftfarten.

 • 24.11.2014

  Mekling mellom NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforening pågår

  Mekling mellom NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforening pågår. Meklingsfrist er klokken 24:00 - natt til tirsdag 25. november.

 • 21.11.2014

  Budsjettforliket setter flyruter i distriktene i fare

  Forliket mellom regjeringen og Venstre og Kristelig folkeparti vil øke kostnadene for flygninger i Norge med nesten 200 millioner kroner, ved at CO2-avgiften økes fra 57 øre literen til 105 øre literen på innenriks flygninger. Samtidig har regjeringen vedtatt å øke passasjeravgiften innenlands med seks prosent. Dette betyr at ulønnsomme flyruter i distriktene står i fare for bli nedlagt. Les pressemeldingen her.

   

   

 • 21.11.2014

  NHO Luftfart ber om møte med Klima- og miljøministeren for å diskutere finansiering av biodrivstoff til luftfarten

  NHO Luftfart har sendt brev til Klima- og miljøministeren med anmodning om et møte for å diskutere mulig finansiering av biodrivstoff til luftfarten. NHO Luftfart ser for seg at provenyet fra dagens CO2-avgift for innenriks luftfart kan anvendes som et incentiv for å få i gang produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Det kan eksempelvis etableres en fondsløsning ala NOx fondet, som kan brukes til finansiering av differansen mellom kostnad for produksjon av biofuel i utviklings-/oppstartsfasen og markedspris for fossilt brensel, for gradvis nedtrapping av ordningen til produksjonskostnadene jevnes ut. Les brevet her.

 • 18.11.2014

  Norwegian og SAS med biodrivstoff på tanken

  11. november gjennomførte Norwegian og SAS de to første kommersielle bioflygningene i Norge. Både den politiske ledelsen innenfor samferdsel og miljø - og de tyngste industrielle aktørene innenfor luftfart og norsk skogindustri, var samlet da de første norske bioflygningene til Norwegian og SAS ble markert med en pressekonferanse på Gardermoen. Se pressemelding fra Avinor her.

 • 03.11.2014

  Gunstig avtale med Kopinor

  NHO har forhandlet frem en mønsteravtale for kopiering av beskyttet materiale, som gir meget gode betingelser for NHO-medlemmer. NHO har selv inngått tilsvarende kopiavtale, og anbefaler alle medlemsbedrifter som kopierer beskyttet materiale andre har laget, om å gjøre det samme. For mer informasjon, les her.

 • 03.11.2014

  Norwegian og SAS vil fly med biodrivstoff på tanken

  Ettermiddagen tirsdag 11. november vil Norwegian og SAS gjennomføre hver sin flyging fra henholdsvis Bergen og Trondheim med nesten 50 prosent biodrivstoff på tanken. Dette vil være Norges to første flygninger på biodrivstoff. Flygningene er konvensjonelle ruteflygninger. For flyselskapene er det viktig å synliggjøre at man tar miljøansvar og at luftfarten kan gjøres mer miljøvennlig ved bruk av bærekraftig biodrivstoff. Kommersialisering av biodrivstoff vil være avgjørende for dette. Se pressemelding fra Avinor for mer informasjon.

 • 21.10.2014

  Høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 23. oktober 2014

  NHO Luftfart skal i høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 23. oktober 2014. Det er flere viktige saker som NHO Luftfart vil forsøke å fremheve i sitt berammede innlegg, se eget notat her.

 • 20.10.2014

  NHO Luftfart vil delta på høring i Stortingets finanskomité tirsdag 21. oktober 2014

  NHO Luftfart vil delta på høring i Stortingets finanskomité tirsdag 21. oktober 2014. NHO Luftfart vil i sitt innlegg  fokusere på at en eventuell økning i CO2 avgiften vil gi økte kostnader til innenriks luftfart, noe som vil negativt påvirke flytilbud og priser, spesielt i distriktene. NHO Luftfart støtter at luftfarten skal betale for miljøkostnadene, og er enig i at utslipp av klimagasser skal koste. Derfor har vi også støttet at Norge går inn i EUs kvoteregime på luftfartsområdet. Dermed har man satt et kvotetak, og etablert en prismekanisme. Nasjonale særavgifter på toppen av kvotesystemet bidrar ikke til bedre miljø. Tvert imot vil dette frigjøre kvoter i Norge som i prinsippet sendes til andre flyselskaper i Europa, til en lavere pris. Med slike særavgifter undergraver Norge kvotesystemets effektivitet. På denne bakgrunn mener NHO Luftfart prinsipielt at CO2 avgiften for kvotepliktig innenriks flytrafikk bør fjernes, sekundært at denne nominelt holdes uendret for budsjettåret 2015. NHO Luftfart mener videre at dersom CO2 avgiften opprettholdes bør provenyet anvendes som et incentiv for å få i gang produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Det kan for eksempelvis etableres en fondsløsning ala NOx fondet, som kan brukes til finansiering av differansen mellom kostnad for produksjon av biofuel i utviklings-/oppstartsfasen og markedspris for fossilt brensel, for gradvis nedtrapping av ordningen til produksjonskostnadene jevnes ut.

   

 • 08.10.2014

  Om forslaget til statsbudsjett 2015 - Noen riktige grep fra regjeringen, men trenger mer konkurranseutsetting i Avinor

  NHO Luftfart er positiv til lavere kostnader i Luftfartstilsynet, og stopp i veksten av gebyrene.

  Regjeringen varsler at ordningen med kjøp av flyruter på Fagernes skal avvikles i 2016, og at det statlige eierskapet av lufthavnen skal vurderes. NHO Luftfart støtter dette, og mener at frigjorte midler må brukes til å redusere Avinors avgifter.

  Regjeringen signaliserer endrede tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Flyplasser som ligger nær større lufthavner som drives kommersielt skal ikke gis tilskudd, noe som reduserer mulighetene for konkurransevridende støtteordninger. Dette er et positivt grep fra regjeringen sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe. Ordningen skal etableres fra 1. januar 2016.

  NHO Luftfart har merket seg at regjeringen legger opp til å øke utbyttet fra Avinor neste år til 500 millioner kroner, men vil ikke ta utbytte for overskudd på over 1 milliard kroner. Vi frykter at Avinor med dette vil utnytte sin monopolmakt til å hente ut større overskudd, sier Lothe, og tilføyer at luftfarten er den eneste transportinfrastrukturen med slike utbyttekrav.

  NHO Luftfart er positiv til regjeringens arbeid med å konkurranseutsette mer av flysikringstjenesten, og mener at regjeringen må levere på dette nå. Både innenfor lufthavndriften og tårnvirksomheten er det mulighet for konkurranse og mer effektiv drift.

  Lothe er skuffet over at regjeringen ikke fjerner dobbeltbeskatningen gjennom CO2 avgiften for kvotepliktig innenriks luftfart. De samlede utslipp er gjennom kvoteordningen bestemt av EU, og ytterligere avgifter i Norge vil svekke norsk luftfart.

Viser fra 51 til 60 av totalt 95 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO