Nyheter

 • 03.11.2014

  Gunstig avtale med Kopinor

  NHO har forhandlet frem en mønsteravtale for kopiering av beskyttet materiale, som gir meget gode betingelser for NHO-medlemmer. NHO har selv inngått tilsvarende kopiavtale, og anbefaler alle medlemsbedrifter som kopierer beskyttet materiale andre har laget, om å gjøre det samme. For mer informasjon, les her.

 • 03.11.2014

  Norwegian og SAS vil fly med biodrivstoff på tanken

  Ettermiddagen tirsdag 11. november vil Norwegian og SAS gjennomføre hver sin flyging fra henholdsvis Bergen og Trondheim med nesten 50 prosent biodrivstoff på tanken. Dette vil være Norges to første flygninger på biodrivstoff. Flygningene er konvensjonelle ruteflygninger. For flyselskapene er det viktig å synliggjøre at man tar miljøansvar og at luftfarten kan gjøres mer miljøvennlig ved bruk av bærekraftig biodrivstoff. Kommersialisering av biodrivstoff vil være avgjørende for dette. Se pressemelding fra Avinor for mer informasjon.

 • 21.10.2014

  Høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 23. oktober 2014

  NHO Luftfart skal i høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 23. oktober 2014. Det er flere viktige saker som NHO Luftfart vil forsøke å fremheve i sitt berammede innlegg, se eget notat her.

 • 20.10.2014

  NHO Luftfart vil delta på høring i Stortingets finanskomité tirsdag 21. oktober 2014

  NHO Luftfart vil delta på høring i Stortingets finanskomité tirsdag 21. oktober 2014. NHO Luftfart vil i sitt innlegg  fokusere på at en eventuell økning i CO2 avgiften vil gi økte kostnader til innenriks luftfart, noe som vil negativt påvirke flytilbud og priser, spesielt i distriktene. NHO Luftfart støtter at luftfarten skal betale for miljøkostnadene, og er enig i at utslipp av klimagasser skal koste. Derfor har vi også støttet at Norge går inn i EUs kvoteregime på luftfartsområdet. Dermed har man satt et kvotetak, og etablert en prismekanisme. Nasjonale særavgifter på toppen av kvotesystemet bidrar ikke til bedre miljø. Tvert imot vil dette frigjøre kvoter i Norge som i prinsippet sendes til andre flyselskaper i Europa, til en lavere pris. Med slike særavgifter undergraver Norge kvotesystemets effektivitet. På denne bakgrunn mener NHO Luftfart prinsipielt at CO2 avgiften for kvotepliktig innenriks flytrafikk bør fjernes, sekundært at denne nominelt holdes uendret for budsjettåret 2015. NHO Luftfart mener videre at dersom CO2 avgiften opprettholdes bør provenyet anvendes som et incentiv for å få i gang produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Det kan for eksempelvis etableres en fondsløsning ala NOx fondet, som kan brukes til finansiering av differansen mellom kostnad for produksjon av biofuel i utviklings-/oppstartsfasen og markedspris for fossilt brensel, for gradvis nedtrapping av ordningen til produksjonskostnadene jevnes ut.

   

 • 08.10.2014

  Om forslaget til statsbudsjett 2015 - Noen riktige grep fra regjeringen, men trenger mer konkurranseutsetting i Avinor

  NHO Luftfart er positiv til lavere kostnader i Luftfartstilsynet, og stopp i veksten av gebyrene.

  Regjeringen varsler at ordningen med kjøp av flyruter på Fagernes skal avvikles i 2016, og at det statlige eierskapet av lufthavnen skal vurderes. NHO Luftfart støtter dette, og mener at frigjorte midler må brukes til å redusere Avinors avgifter.

  Regjeringen signaliserer endrede tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Flyplasser som ligger nær større lufthavner som drives kommersielt skal ikke gis tilskudd, noe som reduserer mulighetene for konkurransevridende støtteordninger. Dette er et positivt grep fra regjeringen sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe. Ordningen skal etableres fra 1. januar 2016.

  NHO Luftfart har merket seg at regjeringen legger opp til å øke utbyttet fra Avinor neste år til 500 millioner kroner, men vil ikke ta utbytte for overskudd på over 1 milliard kroner. Vi frykter at Avinor med dette vil utnytte sin monopolmakt til å hente ut større overskudd, sier Lothe, og tilføyer at luftfarten er den eneste transportinfrastrukturen med slike utbyttekrav.

  NHO Luftfart er positiv til regjeringens arbeid med å konkurranseutsette mer av flysikringstjenesten, og mener at regjeringen må levere på dette nå. Både innenfor lufthavndriften og tårnvirksomheten er det mulighet for konkurranse og mer effektiv drift.

  Lothe er skuffet over at regjeringen ikke fjerner dobbeltbeskatningen gjennom CO2 avgiften for kvotepliktig innenriks luftfart. De samlede utslipp er gjennom kvoteordningen bestemt av EU, og ytterligere avgifter i Norge vil svekke norsk luftfart.

 • 06.10.2014

  NHO Luftfart inviterer alle våre medlemsbedrifter til generalforsamling 19. november

  Det vil bli avholdt generalforsamling i NHO Luftfart den 19. november klokken 16:00 - med etterfølgende middag. Vi har i forbindelse med dette invitert daglig leder i Zero, Marius Holm, til å gi sin vurdering av de miljøutfordringer som luftfartsnæringen står overfor i årene fremover. Vi forventer å bli utfordret av Zero på dette viktige området.

  Vi håper at så mange som mulig av våre medlemsbedrifter har mulighet til å være representert. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle bedriftene om lag to uker før generalforsamlingen for en evt. samlet bedriftsregistering. Alternativt kan påmelding gjøres direkte på mail til Eva.Olsen@nho.no eller Camilla.Rise@nho.no.

 • 15.09.2014

  NHO Luftfart ved Torbjørn Lothe holder innlegg på Solakonferansen

  Solakonferansen arrangeres i år 16. og 17. september. Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, vil i den forbindelse holde et innlegg på konferansen i sammen med blant annet konsernsjef i Avinor, Dag Falk Petersen, samt luftfartsdirektør, Stein Erik Nodeland.

 • 01.07.2014

  En million passasjerer slipper dobbeltkontroll på Gardermoen lufthavn

  Regjeringens vedtak om å innføre enklere tollklarering for flypassasjerer på Gardermoen, vil betyd at én million reisende fra utlandet slipper å hente ut bagasjen, foreta tollbehandling og sjekke inn bagasjen på nytt, hvis de skal videre til andre deler av landet. NHO Luftfart er svært positive til regjeringens vedtak som, etter vår vurdering, vil ha potensielt stor betydning for norsk luftfarts konkurranseevne. Se pressemelding fra oss her.

 • 18.06.2014

  NHO Luftfart vil gi innspill til hvordan et fremtidig EASA bør være organisert

  NHO Luftfart vil i kommende dialogmøte med luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland, og i sammen med andre representanter for luftfartsbransjen, gi våre innspill til hvordan vi mener et fremtidig EASA bør organiseres . Møtet er berammet til 24. juni.

 • 18.06.2014

  NHO Luftfart har gitt innspill til Finanskomiteen om mulige treffsikre kompenserende tiltak for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift

  NHO Luftfart deltok, i sammen med NHO og andre transportlandsforeninger i NHO-fellesskapet, på høring om kompenserende tiltak for bortfall av differensiert arbeidssgiveravgift i Finanskomiteen mandag 16. juni . Etter NHO Luftfarts vurdering vil det enkleste og mest målrettede virkemiddelet  være å nedjustere satsen for den særnorske CO2 avgiften for innenlands luftfart. Dette er en norsk særavgift som kommer i tillegg til klimakvotesystemet i Europa, og som bidrar til å svekke kvotesystemets effektivitet. Ordningen gir ingen klimaeffekt siden eventuelle frigjorte kvoter i Norge blir tilgjengelig på det europeiske kvotemarkedet – til en litt lavere pris. Helt uavhengig av endringen i arbeidsgiveravgiften burde denne symbolske miljøavgiften vært fjernet.

Viser fra 51 til 60 av totalt 90 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO