Nyheter

 • 26.01.2015

  Fellesforbundet og Industri Energi har, i samarbeid med Norsk Industri, utarbeidet en brosjyre om oppfølging av sykemeldte

  I samarbeid med Fellesforbundet og Industri Energi har Norsk Industri utarbeidet en brosjyre om oppfølging av sykemeldte. Den inneholder blant annet praktiske tips til roller i sykefraværsarbeidet, forebygging av sykefravær, gjennomføring av samtaler med ansatte "den viktige samtalen", huskeliste over lovpålagte oppgaver/tiltak underveis i et sykefravær, informasjon om avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og info om AKAN. For mer informasjon, les her.

 • 14.01.2015

  Møte med Rogalandsbenken på Stortinget samt fylkets ordførere

  NHO Luftfart deltok, i sammen med ledelsen i Bristow, CHC og Norsk Helikopterservice, den 13. januar på møte på Sola Strand hotel med Rogalandsbenken på Stortinget samt ordførere fra fylket. På møtet ble det gitt en presentasjon om hvordan sivil SAR kapasitet kan avlaste 330 Skvadronen i interimsperioden frem til forsvaret har faset inn sine nye SAR helikoptre. Se presentasjonen her.

 • 14.01.2015

  Om finansieringsalternativer for norske luftfartsoperatører i forbindelse med implementering av SESAR-prosjekter

  NHO Luftfart har, i forbindelse med rapport utarbeidet av Integra om CEF-finansieringsalternativer for norsk lufttransportinfrastruktur, gitt innspill til Samferdselsdepartementet om hvilket alternativ vi mener best vil sikre at norske luftfartsoperatører får like muligheter til finansiering av SESAR-prosjekter som luftfartsoperatører innen EU. Les brevet her.

 • 16.12.2014

  NHO Luftfart arrangerer ATM konferanse 19. mai 2015

  NHO Luftfart, vil i samarbeid med ATM Norge, arrangere en ATM-konferanse 19. mai 2015 i våre lokaler her i Oslo. Arbeidstittel for konferansen er "Bedre ATM-effektivitet til redusert kost - en utopi?". Konferansen er primært rettet mot ansatte i våre medlemsbedrifter. Hold av dagen allerede nå.

 • 05.12.2014

  NHO krever møte med YS

  NHO krever møte med YS og Parat i dag i forbindelse med at Parat har varslet en times politisk demonstrasjonsaksjon tirsdag 9. desember. Se pressemelding fra NHO her.

 • 25.11.2014

  Ingen flystreik

  NHO Luftfart og Luftfartens funksjonærforening ble i natt enig i mekling, og det blir ingen streik i luftfarten.

 • 24.11.2014

  Mekling mellom NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforening pågår

  Mekling mellom NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforening pågår. Meklingsfrist er klokken 24:00 - natt til tirsdag 25. november.

 • 21.11.2014

  Budsjettforliket setter flyruter i distriktene i fare

  Forliket mellom regjeringen og Venstre og Kristelig folkeparti vil øke kostnadene for flygninger i Norge med nesten 200 millioner kroner, ved at CO2-avgiften økes fra 57 øre literen til 105 øre literen på innenriks flygninger. Samtidig har regjeringen vedtatt å øke passasjeravgiften innenlands med seks prosent. Dette betyr at ulønnsomme flyruter i distriktene står i fare for bli nedlagt. Les pressemeldingen her.

   

   

 • 21.11.2014

  NHO Luftfart ber om møte med Klima- og miljøministeren for å diskutere finansiering av biodrivstoff til luftfarten

  NHO Luftfart har sendt brev til Klima- og miljøministeren med anmodning om et møte for å diskutere mulig finansiering av biodrivstoff til luftfarten. NHO Luftfart ser for seg at provenyet fra dagens CO2-avgift for innenriks luftfart kan anvendes som et incentiv for å få i gang produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Det kan eksempelvis etableres en fondsløsning ala NOx fondet, som kan brukes til finansiering av differansen mellom kostnad for produksjon av biofuel i utviklings-/oppstartsfasen og markedspris for fossilt brensel, for gradvis nedtrapping av ordningen til produksjonskostnadene jevnes ut. Les brevet her.

 • 18.11.2014

  Norwegian og SAS med biodrivstoff på tanken

  11. november gjennomførte Norwegian og SAS de to første kommersielle bioflygningene i Norge. Både den politiske ledelsen innenfor samferdsel og miljø - og de tyngste industrielle aktørene innenfor luftfart og norsk skogindustri, var samlet da de første norske bioflygningene til Norwegian og SAS ble markert med en pressekonferanse på Gardermoen. Se pressemelding fra Avinor her.

Viser fra 41 til 50 av totalt 90 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO