Nyheter

 • 21.09.2015

  Utredning av lufthavnstruktur - høringsinnspill

  NHO Luftfart har gitt høringsinnspill til Avinors utredning av lufthavnstruktur. Les vårt høringssvar her.

 • 22.04.2015

  Lederskribentenes tax-free kamp

  Lederskribentene i flere av landets største aviser har latt sin moralske vrede  gå ut over taxfree-ordningen ved norske flyplasser den siste uken. Så også Aftenposten, som lørdag 18.april skriver at «norsk luftfartsbransje (har) pådratt seg et alvorlig alkoholproblem». Les NHO Luftfarts kommentar til dette her.

   

 • 09.04.2015

  NHO Luftfart har gitt høringsinnspill til NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

  NHO Luftfart har, i sammen med NHO Reiseliv, NHO Sjøfart og NHO Transport, gitt et felles høringsinnspill til NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, og da spesielt til forslaget om å heve dagens nullsats og laveste merverdiavgiftssats til 15 prosent. Dersom dette skulle vedtas vil norske flyselskapers rammebetingelser bli vesentlig forringet. Les høringssvaret her.

 • 08.04.2015

  NHO Luftfart arrangerer konferanse i samarbeid med ATM Norge 19. mai

  NHO Luftfart vil den 19. mai arrangere en dagskonferanse i samarbeid med ATM Norge. Hovedtemaet for konferansen vil være hvordan man i fremtiden kan få en mer effektiv og rimelig flysikringstjeneste. På programmet er det temaer som vi mener er høyst aktuelle for alle aktører i industrien og norsk luftfart. Se foreløpig program her.

  Konferansen er åpen for ansatte i våre medlemsbedrifter. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta.

  Konferansen vil avsluttes med en felles middag - som vil være en fin anledning til å knytte nye kontakter i en uformell setting.

  Påmelding kan gjøres til Camilla.rise@nho.no

   

 • 02.02.2015

  Om Samferdselsdepartementets høring om endring av forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS - dekning av kostnader for innflygingskontrolltjenester i Farris TMA

  NHO Luftfart har gitt innspill til Samferdselsdepartementet i forbindelse med høring om endring i forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS - dekning av kostnader for innflygingskontrolltjenester i Farris TMA. Les høringssvaret her.

 • 26.01.2015

  Fellesforbundet og Industri Energi har, i samarbeid med Norsk Industri, utarbeidet en brosjyre om oppfølging av sykemeldte

  I samarbeid med Fellesforbundet og Industri Energi har Norsk Industri utarbeidet en brosjyre om oppfølging av sykemeldte. Den inneholder blant annet praktiske tips til roller i sykefraværsarbeidet, forebygging av sykefravær, gjennomføring av samtaler med ansatte "den viktige samtalen", huskeliste over lovpålagte oppgaver/tiltak underveis i et sykefravær, informasjon om avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og info om AKAN. For mer informasjon, les her.

 • 14.01.2015

  Møte med Rogalandsbenken på Stortinget samt fylkets ordførere

  NHO Luftfart deltok, i sammen med ledelsen i Bristow, CHC og Norsk Helikopterservice, den 13. januar på møte på Sola Strand hotel med Rogalandsbenken på Stortinget samt ordførere fra fylket. På møtet ble det gitt en presentasjon om hvordan sivil SAR kapasitet kan avlaste 330 Skvadronen i interimsperioden frem til forsvaret har faset inn sine nye SAR helikoptre. Se presentasjonen her.

 • 14.01.2015

  Om finansieringsalternativer for norske luftfartsoperatører i forbindelse med implementering av SESAR-prosjekter

  NHO Luftfart har, i forbindelse med rapport utarbeidet av Integra om CEF-finansieringsalternativer for norsk lufttransportinfrastruktur, gitt innspill til Samferdselsdepartementet om hvilket alternativ vi mener best vil sikre at norske luftfartsoperatører får like muligheter til finansiering av SESAR-prosjekter som luftfartsoperatører innen EU. Les brevet her.

 • 16.12.2014

  NHO Luftfart arrangerer ATM konferanse 19. mai 2015

  NHO Luftfart, vil i samarbeid med ATM Norge, arrangere en ATM-konferanse 19. mai 2015 i våre lokaler her i Oslo. Arbeidstittel for konferansen er "Bedre ATM-effektivitet til redusert kost - en utopi?". Konferansen er primært rettet mot ansatte i våre medlemsbedrifter. Hold av dagen allerede nå.

 • 05.12.2014

  NHO krever møte med YS

  NHO krever møte med YS og Parat i dag i forbindelse med at Parat har varslet en times politisk demonstrasjonsaksjon tirsdag 9. desember. Se pressemelding fra NHO her.

Viser fra 41 til 50 av totalt 95 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO