Nyheter

 • 13.11.2015

  Om politiets helikoptertjeneste - bruk av sivile operatører

  NHO Luftfart har skrevet brev til Justis- og beredskapsdepartementet om politiets helikoptertjeneste. Justisdepartementet utreder hvordan politiet kan få en tilstrekkelig politihelikoptertjeneste, jf. omtale i statsbudsjettet for 2016. Norge er et av verdens største markeder for private helikoptertjenester, med fremragende selskaper innen alle segmenter.  NHO Luftfart mener derfor at regjeringen må gjøre en konkret vurdering av hvordan private selskaper kan bidra til å dekke politiets behov, og NHO Luftfart ønsker en dialog med Justisdepartementet om dette. Les brevet fra NHO Luftfart her.

 • 09.11.2015

  Åpent brev fra luftfartsindustrien til verdens regjeringer - innspill til COP 21 i Paris

  Om få uker starter drøftelsene i COP 21 i Paris, med en ambisjon om at statene skal bli enig om en ny global klimaavtale som skal gjelde fra 2020. 2020 er også en milepæl for luftfartens FN organisasjon ICAO. Høsten 2016 vil de 191 medlemslandene i ICAO møtes for å forhandle frem og vedta en global CO2 standard for nye flymaskiner og et globalt kvote/handelssystem for luftfartens klimagassutslipp med virkning fra 2020. NHO Luftfart har i forbindelse med dette skrevet brev til Klima- og Miljødepartementet i forbindelse med COP 21 i Paris. Les brevet her. Se også brev fra ATAG (Air Transport Action Group) om dette her.

 • 02.11.2015

  Useriøse klimatiltak

  Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre om å øke CO2-avgiftene på flytrafikk til er useriøse. Avgifter på flygninger i Norge og resten av Europa har null klimaeffekt, men setter flyruter i distriktene i fare. Les mer om hva NHO Luftfart mener her.

 • 07.10.2015

  Ny avgiftsøkning for luftfarten

  Regjeringens foreslår å øke mva-satsen for flyreiser fra åtte til ti prosent. Det vil gi næringen en kostnadsøkning på 250 millioner kroner. Dette kommer på toppen av andre store avgiftsøkninger siden den nye regjeringen tiltrådte. Se vår pressemelding her.

 • 21.09.2015

  Generalforsamling i NHO Luftfart 18. november

  Det vil bli avholdt generalforsamling i NHO Luftfart den 18. november klokken 16:00 - med etterfølgende middag.

  Vi håper at så mange som mulig av våre medlemsbedrifter har mulighet til å være representert. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle bedriftene om lag to uker før generalforsamlingen for en evt. samlet bedriftsregistering. Alternativt kan påmelding gjøres direkte på mail til Camilla.Rise@nho.no.

 • 21.09.2015

  Utredning av lufthavnstruktur - høringsinnspill

  NHO Luftfart har gitt høringsinnspill til Avinors utredning av lufthavnstruktur. Les vårt høringssvar her.

 • 22.04.2015

  Lederskribentenes tax-free kamp

  Lederskribentene i flere av landets største aviser har latt sin moralske vrede  gå ut over taxfree-ordningen ved norske flyplasser den siste uken. Så også Aftenposten, som lørdag 18.april skriver at «norsk luftfartsbransje (har) pådratt seg et alvorlig alkoholproblem». Les NHO Luftfarts kommentar til dette her.

   

 • 09.04.2015

  NHO Luftfart har gitt høringsinnspill til NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

  NHO Luftfart har, i sammen med NHO Reiseliv, NHO Sjøfart og NHO Transport, gitt et felles høringsinnspill til NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, og da spesielt til forslaget om å heve dagens nullsats og laveste merverdiavgiftssats til 15 prosent. Dersom dette skulle vedtas vil norske flyselskapers rammebetingelser bli vesentlig forringet. Les høringssvaret her.

 • 08.04.2015

  NHO Luftfart arrangerer konferanse i samarbeid med ATM Norge 19. mai

  NHO Luftfart vil den 19. mai arrangere en dagskonferanse i samarbeid med ATM Norge. Hovedtemaet for konferansen vil være hvordan man i fremtiden kan få en mer effektiv og rimelig flysikringstjeneste. På programmet er det temaer som vi mener er høyst aktuelle for alle aktører i industrien og norsk luftfart. Se foreløpig program her.

  Konferansen er åpen for ansatte i våre medlemsbedrifter. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta.

  Konferansen vil avsluttes med en felles middag - som vil være en fin anledning til å knytte nye kontakter i en uformell setting.

  Påmelding kan gjøres til Camilla.rise@nho.no

   

 • 02.02.2015

  Om Samferdselsdepartementets høring om endring av forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS - dekning av kostnader for innflygingskontrolltjenester i Farris TMA

  NHO Luftfart har gitt innspill til Samferdselsdepartementet i forbindelse med høring om endring i forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS - dekning av kostnader for innflygingskontrolltjenester i Farris TMA. Les høringssvaret her.

Viser fra 31 til 40 av totalt 90 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO