Nyheter

 • 27.06.2017

  NHO har lansert en ny tjeneste "Samfunnsbidrag"

  NHO har i dag lansert en ny tjeneste kalt "Samfunnsbidrag".  Samfunnsbidraget er en tjeneste som er utarbeidet for våre medlemsbedrifter. Ved beregningsmodellen kan bedriftene enkelt vise sine ansatte, lokalsamfunnet og media hvor mye de bidrar med for å finansiere velferden.

  Resultatet er basert på tall for siste kalenderår som bedriftene selv legger inn. For mer informasjon se her.

 • 29.05.2017

  NHO Luftfart har signert ny NOx-avtale i sammen med andre næringsorganisasjoner

  NHO Luftfart har signert ny NOx-avtale i sammen med andre næringsorganisasjoner. Avtalen gir betydelige fordeler for våre medlemsbedrifter. Den nye avtalen gjelder for perioden 2018-2025. Inneværende avtale, som løper ut 2017, har så langt gitt NOx-reduksjoner på mer enn 30 000 tonn og har vært en viktig årsak til at de nasjonale utslippene har gått noe ned. Se mer NOx-avtalen her.

 • 22.05.2017

  Meld.St.30 (2016-2017) Verksemda til Avinor AS - høring i Stortinget

  NHO Luftfart deltok på høring om Meld.St.30 (2016-2017) Verksemda til Avinor AS 9. mai i år. Se her for våre innspill.

 • 22.05.2017

  Høring Meld.St.33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029

  NHO Luftfart deltok på høring i Stortinget om NTP 26. april i år. Les mer om vårt hovedbudskap her.

 • 11.05.2017

  Forslaget til CO2-fond er et blindspor

  NHO mener at Regjeringens forslag til CO2-fond i revidert statsbudsjett er et blindspor. NHO Luftfart deler denne oppfatningen. Les NHOs kommentar her.

 • 31.03.2017

  Forslag om forskrift om god kredittmarkedsføring - konsekvenser for flyselskapene

  Justisdepartementet har hatt på høring forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. NHO Luftfart har gitt høringsinnspill i saken. Forslaget vil kunne gi store økonomiske konsekvenser for våre medlemsbedrifter. Vi oppfatter at forslaget er mangelfullt utredet, herunder at det kan stilles spørsmål ved både hjemmelsgrunnlag og om forslaget er forenelig med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Les vårt høringssvar her.

 • 06.03.2017

  NHO Luftfart arrangerer konferanse om single European sky i sammen med ATM Norge

  NHO Luftfart vil den 30. mai arrangere en dagskonferanse i samarbeid med ATM Norge. Hovedtemaet for konferansen vil være "Impact of Single European Sky (SES) on ATM". På programmet er det temaer som vi mener er høyst aktuelle for alle aktører i industrien og norsk luftfart. Program vil snart bli lagt ut.

  Konferansen er åpen for ansatte i våre medlemsbedrifter. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta.

  Konferansen vil avsluttes med en felles middag - som vil være en fin anledning til å knytte nye kontakter i en uformell setting.

  Påmelding kan gjøres til Camilla.rise@nho.no

 • 03.02.2017

  NHO inviterer til HMS-dag 29. mars

  NHO inviterer til HMS-dag 29. mars med mange spennende foredrag. På HMS-dagen får du ny kunnskap og verktøyene som gjør at du kan målrette HMS-arbeidet enda bedre i din bedrift. For påmelding og program se her.

 • 02.02.2017

  Om grensekontrollen på OSL, Gardermoen

  NHO Luftfart har i sammen med NHO Reiseliv skrevet brev til Justisdepartementet om utfordinger knyttet til gjennomføring av grensekontrollen på OSL, Gardermoen. Det er viktig at det nå tas grep før sommertrafikken skal gjennomføres. Dette for å unngå at reisende til/fra OSL risikerer å måtte stå timesvis i kø - med de påkjenninger dette medfører for alle involverte. Les brevet her.

 • 01.11.2016

  NHO arrangerer morgenkaffe om nye digitale verktøy for offentlig anskaffelser

  Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft ved årsskiftet. Få svar på hvordan du som leverandør kan benytte digitale muligheter for å enklere levere tilbud, og være leverandør til offentlige virksomheter. Hvordan vil felles statlige avtaler påvirke markedsmulighetene? NHO arrangerer morgenkaffe om dette 6. desember. For mer informasjon se her.

Viser fra 11 til 20 av totalt 90 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO