Nyheter

 • 03.02.2017

  NHO inviterer til HMS-dag 29. mars

  NHO inviterer til HMS-dag 29. mars med mange spennende foredrag. På HMS-dagen får du ny kunnskap og verktøyene som gjør at du kan målrette HMS-arbeidet enda bedre i din bedrift. For påmelding og program se her.

 • 02.02.2017

  Om grensekontrollen på OSL, Gardermoen

  NHO Luftfart har i sammen med NHO Reiseliv skrevet brev til Justisdepartementet om utfordinger knyttet til gjennomføring av grensekontrollen på OSL, Gardermoen. Det er viktig at det nå tas grep før sommertrafikken skal gjennomføres. Dette for å unngå at reisende til/fra OSL risikerer å måtte stå timesvis i kø - med de påkjenninger dette medfører for alle involverte. Les brevet her.

 • 01.11.2016

  NHO arrangerer morgenkaffe om nye digitale verktøy for offentlig anskaffelser

  Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft ved årsskiftet. Få svar på hvordan du som leverandør kan benytte digitale muligheter for å enklere levere tilbud, og være leverandør til offentlige virksomheter. Hvordan vil felles statlige avtaler påvirke markedsmulighetene? NHO arrangerer morgenkaffe om dette 6. desember. For mer informasjon se her.

 • 11.10.2016

  Arbinn.no: Ny digital arbeidsgivertjeneste

  For å gi deg som medlem lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-felleskapet laget en ny nettjeneste – arbinn.no. 

  På arbinn.no har advokatene og ekspertene i NHO-felleskapet laget gode veiledere, sjekklister og spørsmål og svar på de vanligste arbeidsrettslige temaene.

  Her finner du oppdatert informasjon om oppsigelser, ansettelser, ferier, permisjoner, risikostyring, sykefravær, lønn og tariff, og mye mye mer.

  Som medlem kan du i tillegg få tilgang til en rekke kvalitetssikrede standarddokumenter, og det utvikles hele tiden nye på arbinn.no. Vi hører gjerne fra deg om det er noe du savner!

  Besøk tjenesten: https://arbinn.nho.no

  Nå med Chat

  En nyetablert chat-tjeneste står klar til å hjelpe deg om du ikke finner det du leter etter.

  Mitt medlemskap

  Som medlem kan du gå til «Mitt medlemskap» som er bedriftens oversikt over medlemskapet. Her ser du bedriftens tariffavtaler, fakturaer, årsoppgaver og du kan selv styre hvem i bedriften som skal ha tilgang til arbinn.no.

  Innlogging

  Deler av tjenesten er åpen, mens andre deler krever pålogging. Dersom du har benyttet NHOs gamle Min side kan du logge på med samme brukernavn og passord som før. Hvis ikke kan du klikke «registrer bruker» for å få tilgang. Epostadressen du registrer må finnes i NHOs medlemssystem.

  Besøk tjenesten: https://arbinn.nho.no

  Spørsmål

  Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger, kontakt oss på arbinn@nho.no

   


   

 • 29.09.2016

  Generalforsamling i NHO Luffart

  Det vil bli avholdt generalforsamling i NHO Luftfart 15. november klokken 16:00 - med etterfølgende middag.

  Vi håper at så mange som mulig av våre medlemsbedrifter har mulighet til å være representert. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle bedriftene om lag to uker før generalforsamlingen for en evt. samlet bedriftsregistering. Alternativt kan påmelding gjøres direkte på mail til Camilla.Rise@nho.no.

 • 08.08.2016

  Seminar - Nordic biofuels for aviation

  Nordic Energy Research arrangere seminar om "Nordic biofuels for aviation" den 1. september 2016. NHO Luftfart  er i forbindelse med dette invitert til å holde et foredrag om bransjens synspunkter på det nordiske handlingsrommet innenfor dette området, herunder hvilke rammebetingelser som må på plass. For mer informasjon se lenke under.

 • 08.08.2016

  NHO Luftfart har sendt en formell klage til ESA vedrørende innført flypassasjeravgift

  NHO Luftfart har sendt en formell klage til ESA vedrørende den innførte flypassasjeravgiften. Bakgrunnen for klagen er at NHO Luftfart anser at den vedtatte avgiften kan være i strid med statsstøtteregelverket og vi ønsker ESAs vurdering av dette. 

 • 13.05.2016

  Prokuratorknep fra Finansdepartementet

  Regjeringen har fjernet én setning i forskriften om flyseteavgift, men realiteten blir den samme: Ekstra-beskatning av reisende i distriktene og forskjellsbehandling av flyselskapene.

  Regjeringen legger i praksis opp til dobbeltbeskatning av reisende i distriktene. Noen vil måtte betale flyseteavgiften både to og tre ganger. Samtidig vil flyselskap som ikke har booking-samarbeid med andre som flyr i distriktene få en konkurranseulempe, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

  Det er gjort én endring i den forskriften som ble sendt på høring. I paragraf 3 het det blant annet:

  «Det er et vilkår for fritaket at det er inngått transportavtale om sammenhengende flyginger».

  Denne setningen er fjernet fra forskriften, slik at de selskapene som ikke har en slik avtale ikke formelt sett er diskriminert i forskriften. I realiteten er det imidlertid nødvendig å ha en slik samarbeidsavtale for vite hvilke passasjerer som skal unntas for nye flyseteavgiften når de booker en billett.

  -Slike byråkratiske triks kan tydeligvis brukes for å vri seg unna ESAs jurister, men realiteten vil være den samme. Selskaper som ikke har inngått booking-samarbeid med et annet selskap vet ikke om vedkommende er på en sammenhengende flygning og må dermed legge flyavgift på alle passasjerer, sier Lothe.

  -Dette vil bli fulgt opp fra vår side. Slike «prokurator-knep» vil ikke stå seg i møte med virkeligheten og vi vil nå sammen med våre medlemmer vurdere hva som blir neste skritt fra vår side, sier Lothe.

   

  Kontaktperson: Torbjørn Lothe, 902 07 593; epost torbjorn.lothe@nho.no

 • 19.02.2016

  Flypassasjeravgiften i strid med statsstøtteforbudet i EØS-avtalen

  Advokatkontoret Kluge har, på oppdrag av NHO Luftfart, utarbeidet et notat der de gir en statsstøtterettslige vurderinger av foreslått ny flypassasjeravgift. Kluge konkluderer med at de foreslåtte forskriftsendringene i særavgiftsforskriften er i strid med statsstøtteforbudet i artikkel 61(1) i EØS-avtalen. Les utredningen her.

 • 19.02.2016

  NHO Luftfart har avgitt høringssvar om innføring av en flypassasjeravgift i Norge

  NHO Luftfart har i dag oversendt sitt høringssvar til forslag om innføring av en flypassasjeravgift i Norge til Skattedirektoratet. NHO Luftfart er svært kritisk til en slik innføring av en flypassasjeravgift. Vi mener at det er essensielt at det foretas en nærmere gjennomgang og vurdering av hva slags konsekvenser en innføring av en slik avgift vil ha for norsk næringsliv, distriktenes transporttilbud, norske flyselskapers konkurransekraft, EØS-og folkerettslige barrierer som måtte foreligge samt hvilken klimaeffekt man faktisk vil oppnå ved innføringen av en slik avgift. Les vårt høringssvar her.

Viser fra 11 til 20 av totalt 83 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO