Nyheter

 • 28.06.2018

  NHO Luftfart deltar på Arendalsuka

  NHO Luftfart vil, i sammen med Norwegian, SAS, Torp Sandefjord lufthavn og Widerøe ha et arrangement tirsdag 14. august fra klokken 10:00-12:00 på Mør Biffhus om luftfartens betydning for norsk næringsliv. Vi vil ha spennende innlegg fra næringslivsledere, debatt med Stortingspolitikere mm. I tillegg vil NHO Luftfart, i sammen med UAS Norway, ha et arrangement samme sted torsdag 16. august fra klokken 10:00 til 12:00 om regjeringens nye dronestrategi - hva er veien videre? Mer informasjon følger etter hvert i det offisielle programmet for Arendalsuka.

 • 23.04.2018

  Høringssvar fra NHO Luftfart til Miljødirektoratets høring om endringer i klimakvoteforskriften

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til Miljødirektoratet i forbindelse med høring om endring av klimakvoteforskriften. Selve forslaget er en teknisk implementering av forordning (EU) nr 2017/2031 for å forlenge innskrenkingen i omfanget av kvotehandelssystemet i påvente av et globalt kvotesystem for luftfarten fra 2021. Dette er en nødvendig tilpasning som NHO Luftfart støtter. Forslaget innebærer at kvotetaket vil reduseres jevnt årlig i perioden 2021-2030, og at kvotepliktig sektor (inkludert luftfart) i Europa skal redusere utslippene med 43% i 2030 i forholdet til nivået i 2005. For høringssvar se her.

 • 20.04.2018

  NHO åpner nå for at gründerbedrifter i etableringsfasen kan bli medlem i en landsforening og i NHO for kun 2000 kr i året

  NHO åpner nå for at gründerbedrifter i etableringsfasen kan bli medlem i en landsforening og i NHO for kun 2000 kr i året. Medlemskapet inkluderer blant annet full tilgang til alt innhold Arbinn.no. For mer informasjon og påmelding les her.

 • 18.04.2018

  Hva betyr årets lønnsoppgjør for din bedrift?

  NHO arrangerer nå egne informasjonsmøter om resultatet av årets lønnsoppgjør og hva det betyr for bedriftene og de lokale lønnsforhandlingene. For mer informasjon se her.

 • 23.03.2018

  NHO Luftfart arrangerte miljøkonferanse i sammen med Avinor og Zero

  NHO Luftfart arrangerte, i sammen med Avinor og Zero, konferanse på DOGA 22. mars om biodrivstoff til luftfart og utvikling av elektriske fly. Det var 240 påmeldte deltakere og mange spennende presentasjoner.

 • 12.02.2018

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid 12. februar på Stortinget. NHO Luftfart støtter regjeringens overordnede prinsipper for klimapolitikken som blant annet bygger på at målene skal nås med effektivitet og størst mulig grad av sikkerhet. Dette betyr at virkemidlene bør innrettes slik at miljømålene nås til lavest mulig kostnad for samfunnet. Miljøavgifter, omsettelige kvoter, direkte reguleringer, avtaler mv. må kombineres mest mulig effektivt. NHO Luftfart støtter også regjeringen i at "på områder underlagt generelle virkemidler skal det som hovedregel unngås ytterligere regulering". NHO Luftfat har i forkant av høringen sendt inn skriftlige høringskommentarer. Les vårt høringssvar her

 • 07.02.2018

  Ny NOx-avtale er nå åpen for signering

  NHO Luftfart minner om at ny NOx-avtale nå er åpen for signering. Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

   

  Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. Femten samarbeidende næringslivsorganisasjoner er stiftere av fondet. NHO Luftfart er en av disse næringslivsorganisasjonene og de av våre medlemsbedrifter som er underlagt NOx-avgift kan tilslutte seg avtalen. For mer informasjon om hvordan man som virksomhet tilknytter seg ny avtale, se her.

   

  Evt. spørsmål må tas direkte med NOx-fondet.

   

 • 07.02.2018

  NHO Luftfart og ATM Norge arrangerer ATM-konferanse 29. mai 2018

  NHO Luftfart vil, i samarbeid med ATM Norge, arrangere den årlige ATM-konferansen 29. mai 2018. Arrangementet er gratis for våre medlemmer og etterfulgt av en hyggelig middag. Program med mulighet for påmelding mv. følger snart.

 • 05.10.2017

  Generalforsamling NHO Luftfart

  Det vil bli avholdt generalforsamling i NHO Luftfart 14. november klokken 16:00 - med etterfølgende middag.

  Vi håper at så mange som mulig av våre medlemsbedrifter har mulighet til å være representert. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle bedriftene om lag to uker før generalforsamlingen for en evt. samlet bedriftsregistering. Alternativt kan påmelding gjøres direkte på mail til Camilla.Rise@nho.no.

 • 28.09.2017

  En bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart - ny rapport

  Det er tidligere utgitt to rapporter med tittelen «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart», i 2008 og 2011. Den tredje rapporten fra en samlet norsk luftfartsbransje om bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart er nå tilgjengelig. Formålet med rapporten er å gi en oppdatert faktabeskrivelse av klimagassutslipp fra luftfart, tiltak for å redusere disse, samt presentere utslippsfremskrivninger for norsk luftfart. Arbeidet med rapporten er initiert og ledet av Avinor og er gjennomført i samarbeid med SAS, Norwegian og NHO Luftfart. Les rapporten her.

Viser fra 1 til 10 av totalt 91 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO