Nyheter

 • 05.10.2017

  Generalforsamling NHO Luftfart

  Det vil bli avholdt generalforsamling i NHO Luftfart 14. november klokken 16:00 - med etterfølgende middag.

  Vi håper at så mange som mulig av våre medlemsbedrifter har mulighet til å være representert. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle bedriftene om lag to uker før generalforsamlingen for en evt. samlet bedriftsregistering. Alternativt kan påmelding gjøres direkte på mail til Camilla.Rise@nho.no.

 • 28.09.2017

  En bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart - ny rapport

  Det er tidligere utgitt to rapporter med tittelen «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart», i 2008 og 2011. Den tredje rapporten fra en samlet norsk luftfartsbransje om bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart er nå tilgjengelig. Formålet med rapporten er å gi en oppdatert faktabeskrivelse av klimagassutslipp fra luftfart, tiltak for å redusere disse, samt presentere utslippsfremskrivninger for norsk luftfart. Arbeidet med rapporten er initiert og ledet av Avinor og er gjennomført i samarbeid med SAS, Norwegian og NHO Luftfart. Les rapporten her.

 • 28.09.2017

  30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030

  En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene. En fersk rapport fra Rambøll viser nå at 30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. Drivstoffet vil lages av skogsavfall og massevirke fra norsk skog. Målet med rapporten har vært å undersøke tilgangen på bærekraftig råstoff og nye, sertifiserte produksjonsteknologier. I tillegg har det vært viktig å vurdere hvilke virkemidler som skal til for å fase inn bærekraftig drivstoff til fly på norske lufthavner. Utredningen er gjennomført av Rambøll med Vista Analyse og Sintef som samarbeidspartnere. Prosjektets styringsgruppe har bestått av representanter fra Avinor, Norwegian, SAS og NHO Luftfart. Les kortversjonen av rapporten her.

 • 27.06.2017

  NHO har lansert en ny tjeneste "Samfunnsbidrag"

  NHO har i dag lansert en ny tjeneste kalt "Samfunnsbidrag".  Samfunnsbidraget er en tjeneste som er utarbeidet for våre medlemsbedrifter. Ved beregningsmodellen kan bedriftene enkelt vise sine ansatte, lokalsamfunnet og media hvor mye de bidrar med for å finansiere velferden.

  Resultatet er basert på tall for siste kalenderår som bedriftene selv legger inn. For mer informasjon se her.

 • 29.05.2017

  NHO Luftfart har signert ny NOx-avtale i sammen med andre næringsorganisasjoner

  NHO Luftfart har signert ny NOx-avtale i sammen med andre næringsorganisasjoner. Avtalen gir betydelige fordeler for våre medlemsbedrifter. Den nye avtalen gjelder for perioden 2018-2025. Inneværende avtale, som løper ut 2017, har så langt gitt NOx-reduksjoner på mer enn 30 000 tonn og har vært en viktig årsak til at de nasjonale utslippene har gått noe ned. Se mer NOx-avtalen her.

 • 22.05.2017

  Meld.St.30 (2016-2017) Verksemda til Avinor AS - høring i Stortinget

  NHO Luftfart deltok på høring om Meld.St.30 (2016-2017) Verksemda til Avinor AS 9. mai i år. Se her for våre innspill.

 • 22.05.2017

  Høring Meld.St.33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029

  NHO Luftfart deltok på høring i Stortinget om NTP 26. april i år. Les mer om vårt hovedbudskap her.

 • 11.05.2017

  Forslaget til CO2-fond er et blindspor

  NHO mener at Regjeringens forslag til CO2-fond i revidert statsbudsjett er et blindspor. NHO Luftfart deler denne oppfatningen. Les NHOs kommentar her.

 • 31.03.2017

  Forslag om forskrift om god kredittmarkedsføring - konsekvenser for flyselskapene

  Justisdepartementet har hatt på høring forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring. NHO Luftfart har gitt høringsinnspill i saken. Forslaget vil kunne gi store økonomiske konsekvenser for våre medlemsbedrifter. Vi oppfatter at forslaget er mangelfullt utredet, herunder at det kan stilles spørsmål ved både hjemmelsgrunnlag og om forslaget er forenelig med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Les vårt høringssvar her.

 • 06.03.2017

  NHO Luftfart arrangerer konferanse om single European sky i sammen med ATM Norge

  NHO Luftfart vil den 30. mai arrangere en dagskonferanse i samarbeid med ATM Norge. Hovedtemaet for konferansen vil være "Impact of Single European Sky (SES) on ATM". På programmet er det temaer som vi mener er høyst aktuelle for alle aktører i industrien og norsk luftfart. Program vil snart bli lagt ut.

  Konferansen er åpen for ansatte i våre medlemsbedrifter. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta.

  Konferansen vil avsluttes med en felles middag - som vil være en fin anledning til å knytte nye kontakter i en uformell setting.

  Påmelding kan gjøres til Camilla.rise@nho.no

Viser fra 1 til 10 av totalt 83 artikler

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO