Du er her:

 • NHO Luftfart ønsker møte samferdselsminister Kleppa.

  NHO Luftfart peker på at Samferdselsdepartementet`s vedtak om å øke luftfartsavgiftene kan gå ut over flytransporttilbudet i Norge. Særlig vil dette slå hardt ut i Nord-Norge og på Vestlandet. NHO Luftfart ber derfor om et snarlig møte med samferdselsminister Kleppa.
 • HØRING -ANBUDPÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012

  NHO Luftfart peker på at kriteriene for reforhandling av vilkår eller tilskudd innenfor kontraktsperioden er strengere enn for andre transportsektorer. Det foreligger et krav om vesentlighet eller uforutsette forhold. I praksis har Samferdselsdepartementet kun i få tilfeller åpnet for reforhandling av anbudskontraktene, og har tolket reforhandlingsvilkårene strengt. Samtidig registrerer NHO Luftfart at kontraktsvilkårene innenfor andre transportsektorer, og da til dels konkurrerende transportmidler, avviker fra de vilkår som gjelder for flyruter. I tillegg kan det synes som om departementets forståelse og håndtering av krav om reforhandling av statens godtgjørelse, kan variere fra sektor til sektor.
 • HØRING – FORSLAG TIL REGULERING AV AVINORS LUFTHAVN- OG FLYSIKRINGSAVGIFTER 2011

  NHO Luftfart er svært misfornøyd med at departementet foreslår en økning i luftfartsavgiftene for neste år. Kostnadsutviklingen i Avinor har nå over mange år ligget høyt over kostnadsutviklingen ellers i samfunnet, og dette tilsier at nivået på luftfartsavgiftene bør korrigeres ned med effektene av selskapets forbedringsprogram. Departementets forslag om høyere luftfartsavgifter enn hva selskapet selv foreslår, vil snarere svekke det videre effektiviseringsarbeidet.
 • GENERALFORSAMLING I NHO LUFTFART 10. NOVEMBER KL. 16.00

  Vi minner om årets generalforsamling i NHO Luftfart 10. November. Generalforsamlingen starter kl 1600 og blir etterfulgt av en middag. Arrangementet holdes i Næringslivets hus på Majorstua i Oslo. Innkalling og sakspapirer blir sendt alle medlemsbedriftene i slutten av oktober.
 • STATSBUDSJETTET – REGJERINGEN TAR PENGER FRA FLYPLASSENE

  NHO Luftfart er skuffet over et statsbudsjett som ikke tar hensyn til store utfordringer for bransjen etter finans- og askekrisen. Tvert imot vil Regjeringen ta ut store utbytte fra Avinor, og nullstiller tilskuddene til regionale flyplasser i distrikts-Norge.
 • FLY - IKKE LYNTOG, ER LØSNINGEN FOR NORGE

  Artikkelen har også stått i "Samferdsel".
 • FLY - IKKE LYNTOG ER LØSNINGEN FOR NORGE

  Artikkelen er også publisert i "Samferdsel".
 • ØNSKER REGJERINGEN PRIVATISERING AV IMMIGRASJONSKONTROLLEN?

  I artikkelen som sto i Dagsavisen tidligere i sommer, tar Torbjørn Lothe opp praksisen hvor flyselskapene kan bli økonomisk ansvarlige for kostnader i forbindelse med at utlendinger kommer til Norge med lovlige papirer, men blir nektet adgang av andre årsaker. Denne ordningen med i praksis privat kontroll av innreisevilkårene til Norge reiser noen prinsipielle spørsmål.
 • SOMMER INFORMASJON FRA NHO LUFTFART

  Administrasjonen i NHO Luftfart ønsker å gi våre medlemsbedrifter en orientering om pågående arbeid og saksområder i foreningen nå som sommeren står for døren. Det siste halvåret har vært spesielt og krevende for mange i bransjen.
 • Luftfartstilsynet overtar tilsynsansvar for arbeidsmiljøet i sivil luftfart

  Arbeidsdepartementet har i samråd med Samferdselsdepartementet besluttet at tilsynsmyndigheten med arbeidsmiljøet for flygende personell i sivil luftfart i sin helhet skal overføres fra Arbeidstilsynet til Luftfartstilsynet. Målet er å få økt fokus på HMS for piloter og kabinansatte.
Viser fra 91 til 100 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO