Du er her:

 • GENERALFORSAMLING I NHO LUFTFART 9. NOVEMBER 2011 KL. 1600

  Generalforsamlingen avholdes i Næringslivets Hus på Majorsta, og etterfølges av middag. Invitasjon og saksdokumenter sendes ut til medlemsbedriftene i slutten av oktober.
 • PÅMELDING TIL LUFTFARTENS MILJØKONFERANSE

  Endelig program er nå klart, og det ligger under "les mer" sammen med link til påmeldingsskjema.
 • NHO Luftfarts kommentarer til Statsbudsjettet for 2012

  Årets budsjett innebærer lite nytt. Det er et budsjett med få endringer og uten nye politiske reformer. Les om NHO Sentralts kommentarer: www.nho.no
 • MILJØKONFERANSE OM LUFTFART FREDAG 4. NOVEMBER

  Uten luftfarten stopper Norge. All reising forurenser, fly forurenser selv om det ikke forurenser like mye som mange tror. Vi kommer til å reise mer – vi kommer til å fly mer. Spørsmålet hvordan vi kan reise smartere. Norsk luftfart har de siste årene gjort mye for å redusere miljøutslippene. Mer skal gjøres. Invitasjon til konferanse for å lære og lære bort – for at vi alle kan fly smartere i fremtiden. Møt miljø-og utviklingsminister Erik Solheim og SAS - sjef Richard Gustafson.
 • HØRING - AVINORS FORSLAG TIL TAKSTREGULERING FOR 2012

  NHO Luftfart setter pris på den innsatsen som nå gjøres av Avinor for å effektivisere flysikringstjenesten i henhold til EU’s nye regelverk, og vi støtter de reduksjoner i avgiftssatsene som følger av dette. Tilsvarende forutsetter vi at flyselskapene reelt kompenseres for tidligere for høyt innkrevde security avgifter. Når det gjelder lufthavnavgiftene mener NHO Luftfart at disse kan holdes nominelt uendret for 2012, og vi anmoder sterkt Samferdselsdepartementet om å følge opp dette.
 • UTREDNING OM LUFTHAVNAVGIFTER UTFØRT AV HANDELSHØGSKOLEN I BODØ - HØRING

  I henhold til mandatet har utrederen også vurdert økonomiske og fordelingsmessige konsekvenser av et takstsystem basert på samfunnsøkonomiske prisfastsettingsprinsipper, samt hvordan størrelsen på avgiftene påvirker etterspørselen etter flyreiser og flyrutetilbudet. NHO Luftfart oppfatter at hovedkonklusjonen i rapporten er at samfunnsøkonomiske optimale lufthavnsavgifter i større grad må settes med utgangspunkt i de langtidsmarginale kostnadene ved å fremskaffe lufthavntjenestene. Dette tilsier et vesentlig lavere avgiftsnivå. Det samfunnsøkonomiske tapet ved dagens selvfinansieringssystem/kryssubsidiering er betydelig, og antakeligvis vesentlig høyere enn angitt av HiB.
 • Ny GIV for yrkesfag

  NHO Luftfart og NHO Reiseliv, ønsker at departementet nå tør å tenke differensiering i forhold til behovene for ulike grupper av yrkesfag.
 • SKAL BEDRIFTEN SENDE UT MEDARBEIDERE TIL UTLANDET FOR EN PERIODE ?

  NHO har inngått et samarbeid med Sjømannskirken og kan tilby kurs for medarbeidere i forbindelse med de utførdringer utestasjonering kan gi for ansatte og deres familier. Mer informasjon om kurset: www.sjomannskirken.no/utreisekurs
 • UTKAST TIL NASJONAL YTELSESPLAN FOR FLYSIKRINGSTJENESTEN

  NHO Luftfart er av den oppfatning at man aldri vil kunne realisere tilstrekkelig effektivitetsforbedring med en monopolist som Avinor gjennom en slik dialog som her er gjennomført. Omstilling og effektivisering av organisasjoner som har vært lite markedsutsatt er svært krevende, og blir sjelden gjennomført uten at dette oppleves som helt nødvendig. Norske myndigheter må derfor stille konkrete krav til kostnadsreduksjoner som går utover de forslag som selskapet selv foreslår.
Viser fra 61 til 70 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO