Du er her:

 • SAMFERDSELSLØFTET

  NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig – 65 prosent – de neste ti årene. NHO vil også ha raskere gjennomføring.
 • HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM GEBYR TIL LUFTFARTSTILSYNET

  NHO Luftfart ber i høringsbrevet om at økningen i Luftfartstilsynets gebyrer samlet begrenses til forventet prisstigning i forhold til faktiske gebyrinntekter for 2011, dvs et grunnlag på 116 millioner kr pluss prisstigning. Vi ber også tilsynet revurdere strukturen på flere gebyrer hvor det åpenbart er en for høy belastning på større virksomheter/materiell/fly.
 • LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY F-35

  NHO Luftfart peker i sitt høringssvar på at det ikke er akseptabelt at Avinor eventuelt må betale for en overføring av militære flyplasser til Avinor, og dekke økte drifts- og investeringstiltak som følge av overføringen gjennom høyere luftfartsavgifter
 • HØRING FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD - omstrukturering av virksomheten innenfor Luftforsvaret

  NHO Luftfart understreker i sitt høringssvar at ny lokalisering av kampflybase, med den strukturelle omstilling av Luftforsvaret som Forsvarssjefen anbefaler i sin innstilling, vil kunne få store konsekvenser for den norske sivile luftfartsnæringen. Direkte vil dette berøre Avinor, men i neste omgang den sivile operative virksomheten.
 • AKTUELLE SAKER FOR NHO LUFTFART VED ÅRSKIFTET 2011 - 2012

  Administrasjonen i NHO Luftfart ønsker med dette å gi medlemsbedriftene en kort orientering om noen av de oppgavene vi har jobbet med i den senere tid.
 • Anders Giæver i VG bør glemme lyntog i Norge !

  Det bør han gjøre hvis han vil ha det på grunn av miljøgevinsten, - med mindre han mener det er avgjørende å få til 0,2 % reduksjon av klimagassutslipp.
 • VIL HA MINDRE UTSLIPP

  Undersøkelse om luftfart og forurensing viser at det er mange myter om hvor mye luftfarten forurenser. All reising forurenser, fly forurenser også, men ikke like mye som mange tror, sier direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe.
 • Benytt deg av tilbudene i Næringslivets skole – www.naeringslivetsskole.no

  NHO har et tilbud som omfatter alle medlemsbedriftene, Næringslivets skole. Tilbudet er kurs av ulik lengde på utvalgte områder, fagopplæring, HMS, ledelse og personal, veien videre etter fagbrev, ingeniørutdanning og allmennfag/studiespesialiserende fag. Kursene baserer seg på fjernundervisning og nettstudier, men også kombinert med samlinger. De mest vanlige kursene arrangeres rundt om i landet slik at du gjerne kan få et tilbud lokalt. Næringslivets skole skreddersyr også tilbud hvis din bedrift/landsforening ønsker det. Kontakt dem på 23 08 88 94 eller naeringslivetsskole@nho.no
 • EN GRØNNERE LUFTFART

  Grønn luftfart, utslippskutt og biodrivstoff. Å reise med fly er ikke lenger hva det en gang var. Denne artikkelen sto i Bergens Tidende 16. oktober.
 • GENERALFORSAMLING I NHO LUFTFART 9. NOVEMBER 2011 KL. 1600

  Generalforsamlingen avholdes i Næringslivets Hus på Majorsta, og etterfølges av middag. Invitasjon og saksdokumenter sendes ut til medlemsbedriftene i slutten av oktober.
Viser fra 51 til 60 av totalt 343 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO