Du er her:

 • Resultatløs forhandling mellom Luftfartens funksjonærforening og NHO Luftfart i dag.

  Luftfartens funksjonærforening og NHO Luftfart gjennomførte forhandlinger i Næringslivets hus i dag, men klarte ikke å komme til enighet. Streiken ved seks lufthavner i Nord-Norge fortsetter.
 • Søknad om endret og fornyet konsesjon for Arendal lufthavn Gullknapp

  I forbindelse med konsesjonssøknaden har NHO Luftfart flere kritiske spørsmål til Luftfartstilsynets vurderinger, særlig med hensyn til den samfunnstjenelige nytten av lufthavnen.
 • Widerøe - streiken er over.

  De kabinansatte ble lørdag ettermiddag enige med selskapet om en ny kollektivavtale, og avblåser dermed streiken.
 • National transportplan 2014 - 2023. Merknader fra NHO Luftfart

  NHO Luftfart støtter hovedinnretningen i Avinors investeringsplaner. Det er helt avgjørende at Avinors planlagte kapasitetsrelaterte investeringene blir gjennomført som forutsatt på de større flyplassene. Dette er sunne investeringer, som styrker selskapets økonomi. Samtidig må Samferdselsdepartementet sørge for økonomiske rammebetingelser som gir selskapet tilstrekkelige muligheter til å finansiere tiltakene, noe vi mener ikke er godt nok ivaretatt..
 • Informasjon om streiken på flyplasser i Nord-Norge

  Luftfartens funksjonærforening (LFF) har siden 12. mars 2013 tatt ut medlemmer i streik i forbindelse uenighet ved revisjonen av Flyekspedisjonsavtalen per 1. april 2012. Etter 12. april 2013 ble streiken utvidet, og omfatter nå bedriftene som driver flyekspedisjonene i Brønnøysund, Svolvær, Vardø, Vadsø, Mehamn og Honningsvåg.
 • NHO Luftfart har skrevet brev til Avinor om merkevareprosjektet

  NHO Luftfart er meget skeptisk til at Avinor gjennomfører et slikt kostnadskrevende prosjekt til flere titalls millioner nå, og vi mener en slik ressursbruk ikke tjener våre medlemsbedrifter. NHO Luftfart vil derfor anmode Avinor om å revurdere prosjektet, og heller anvende de nødvendige midlene til å sikre en stabil og sikker drift, og lavere luftfartsavgifter.
 • NHO Luftfarts kommentarer til utkast til revisjon av forordninger om passasjerrettigheter og om passasjerrettigheter ved ulykker

  Det er positivt at Kommisjonen gjennom sitt forslag legger opp til at flyselskapene ikke lengre skal ha et like omfattende ansvar på noen områder. Samtidig finner NHO Luftfart det uheldig at man på andre områder i det nye forslaget går lengre enn i det tidligere regelverket i å ilegge flyselskapene nye forpliktelser i en tid da mange flyselskap står overfor store økonomiske utfordringer.
 • Ad påstander om at Widerøeansatte er streikebrytere

  NHO Luftfart har sendt følgende henvendelse til Luftfartens funksjonærforening: Det vises til tidligere mail fra oss hvor vi klargjør spillereglene under konflikt. Vi har påpekt at Widerøe har adgang til å pålegge egne ansatte til å utføre nødvendige tjenester for å holde egen trafikk ved flyplassen i Brønnøysund gående så lenge ansatte hos underleverandør Air Services er i streik. LFF er også kjent med at arbeidsrettslig ekspertise støtter vårt standpunkt. På bakgrunn av trussel fra LFF har vi også advart LFF mot å offentliggjøre navnene på personer som har fått pålegg om å utføre arbeidet når dette mot bedre viten presenteres som "streikebryteri". Det er derfor med stor beklagelse vi likevel ser at LFF går ut på hjemmesidene 18. mars med grunnløse og ærekrenkende påstander overfor Widerøe-ansatte som utfører lovlig arbeid. Vi krever med dette at LFF øyeblikkelig trekker dette tilbake og samtidig går ut med en beklagelse overfor de WF – ansatte.
 • Innspill til Samferdselsdepartementet til ICAO konferansen 18.-22. mars.

  NHO Luftfart støtter i det alt vesentlige de hovedtilnærminger som kommer til uttrykk i arbeidspapirene fra ICAO sekretariatet, samt fra europeisk side gjennom EU/ECAC. Dette innebærer en gradvis prosess mot mer liberalisering, men med fokus på nødvendige forutsetninger for balanserte og likeverdig markedsvilkår.
 • Streik rammer Brønnøysund lufthavn

  Meklingen i forbindelse med revisjonen av Flyoverenskomsten førte ikke fram og Luftfartens Funksjonærforening tok ut sine medlemmer i Air Service Brønnøysund i streik fra arbeidstidens start 12. mars.
Viser fra 11 til 20 av totalt 344 artikler

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO