Siste nyheter

 • 05.10.2017

  Generalforsamling NHO Luftfart

  Det vil bli avholdt generalforsamling i NHO Luftfart 14. november klokken 16:00 - med etterfølgende middag.

  Vi håper at så mange som mulig av våre medlemsbedrifter har mulighet til å være representert. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle bedriftene om lag to uker før generalforsamlingen for en evt. samlet bedriftsregistering. Alternativt kan påmelding gjøres direkte på mail til Camilla.Rise@nho.no.

 • 28.09.2017

  En bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart - ny rapport

  Det er tidligere utgitt to rapporter med tittelen «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart», i 2008 og 2011. Den tredje rapporten fra en samlet norsk luftfartsbransje om bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart er nå tilgjengelig. Formålet med rapporten er å gi en oppdatert faktabeskrivelse av klimagassutslipp fra luftfart, tiltak for å redusere disse, samt presentere utslippsfremskrivninger for norsk luftfart. Arbeidet med rapporten er initiert og ledet av Avinor og er gjennomført i samarbeid med SAS, Norwegian og NHO Luftfart. Les rapporten her.

 • 28.09.2017

  30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030

  En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene. En fersk rapport fra Rambøll viser nå at 30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. Drivstoffet vil lages av skogsavfall og massevirke fra norsk skog. Målet med rapporten har vært å undersøke tilgangen på bærekraftig råstoff og nye, sertifiserte produksjonsteknologier. I tillegg har det vært viktig å vurdere hvilke virkemidler som skal til for å fase inn bærekraftig drivstoff til fly på norske lufthavner. Utredningen er gjennomført av Rambøll med Vista Analyse og Sintef som samarbeidspartnere. Prosjektets styringsgruppe har bestått av representanter fra Avinor, Norwegian, SAS og NHO Luftfart. Les kortversjonen av rapporten her.

Se alle

Uttalelser fra NHO Luftfart

 • Høringskommentarer fra NHO Luftfart - grunnlagsdokument for NTP 2018-2029

  NHO Luftfart har gitt innspill til grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029. Viktige temaer for bransjen i denne sammenheng er miljø, lufthavnkapasitet- og struktur, tredje rullebane Gardermoen, ny flyplass Bodø, regional flyplassstruktur og ny stor lufthavn Mo i Rana.

 • Avinors plan for virksomheten 2016-2018 – oppfølging eiermeling

  NHO Luftfart er kjent med at Avinor har utarbeidet og oversendt til Samferdselsdepartementet (SD) en Plan for virksomheten 2016-2018 (§10-plan). En slik plan blir utarbeidet av Avinor hvert år, og minst hvert fjerde år danner denne et grunnlag for departementets stortingsmelding om selskapet (eiermelding). NHO Luftfart har i forbindelse med dette kommet med noen innspill til departementet i det videre arbeidet med en slik eiermelding.

 • Luftfartstilsynets gebyrer 2017 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

  NHO Luftfart har merket seg at i henhold til statsbudsjettet for 2017 vil de samlede kostnadene i Luftfartstilsynet øke fra 194,1 millioner kroner i 2016 til 220,4 millioner kroner i 2017. En stor del av dette er knyttet til endring av innbetaling til Statens pensjonskasse, men også til økte kostnader til digitalisering av virksomheten. Samtidig blir det anført i LTs høringsbrev at inntektskravet for 2017 blir økt tilsvarende som de økte kostnadene for digitaliseringen, og dette er i budsjettet anslått til 137,2 millioner kroner for tilsynsvirksomheten mot 127,4 millioner kroner i saldert budsjett for 2016.

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

 • 4: NHO Forsikring

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO