Siste nyheter

 • 29.09.2016

  Generalforsamling i NHO Luffart

  Det vil bli avholdt generalforsamling i NHO Luftfart 15. november klokken 16:00 - med etterfølgende middag.

  Vi håper at så mange som mulig av våre medlemsbedrifter har mulighet til å være representert. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle bedriftene om lag to uker før generalforsamlingen for en evt. samlet bedriftsregistering. Alternativt kan påmelding gjøres direkte på mail til Camilla.Rise@nho.no.

 • 08.08.2016

  Seminar - Nordic biofuels for aviation

  Nordic Energy Research arrangere seminar om "Nordic biofuels for aviation" den 1. september 2016. NHO Luftfart  er i forbindelse med dette invitert til å holde et foredrag om bransjens synspunkter på det nordiske handlingsrommet innenfor dette området, herunder hvilke rammebetingelser som må på plass. For mer informasjon se lenke under.

 • 08.08.2016

  NHO Luftfart har sendt en formell klage til ESA vedrørende innført flypassasjeravgift

  NHO Luftfart har sendt en formell klage til ESA vedrørende den innførte flypassasjeravgiften. Bakgrunnen for klagen er at NHO Luftfart anser at den vedtatte avgiften kan være i strid med statsstøtteregelverket og vi ønsker ESAs vurdering av dette. 

Se alle

Uttalelser fra NHO Luftfart

 • Luftfartstilsynets gebyrer 2015 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

  NHO Luftfart er tilfreds med at kostnadsutviklingen i Luftfartstilsynet for 2015 ser ut til å ha flatet noe ut – etter mange år med jevn vekst. Kostnadene for Luftfartstilsynet i 2015 vil samlet ligge på 194,4 millioner kroner, hvorav kostnader til de aktuelle gebyrområdene vil utgjøre 126,8 millioner kr. NHO Luftfart er fornøyd med at Luftfartstilsynet har endret beregningsmodellen i samsvar med bransjens tidligere innspill og holdt flere aktiviteter av mer direktorats preget karakter utenfor beregningen av gebyrene. Dette betyr at kostnader for gebyrvirksomheten får en netto reduksjon på 10,2 millioner kr i forhold til 2014.

 • Høringsuttalelse - Avinors lufthavnavgifter 2015

  NHO Luftfart har gitt høringskommentar til forslag til Avinors lufthavnavgifter 2015. Etter vår vurdering er det rom for å senke avgiftene for 2015. NHO Luftfart mener at de kommersielle inntektene og passasjerprognosen er satt for lavt av Avinor, og med en naturlig justering kun av disse komponentene vil Avinor overoppfylle selskapets avkastningsmål. NHO Luftfarts anmodning er derfor at Avinor tilpasser avgiftsnivået på et vesentlig lavere nivå enn det som er skissert i høringsforslaget.  Vårt forslag til endrede lufthavnavgifter for 2015 er en samlet reduksjon for start- og passasjeravgiften på 6 %.

 • Høring – Rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

  NHO Luftfart har gitt en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet i forbindelse med høring - rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge. Høringen er knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016.

 • 1: NHO Arbeidsliv

 • 2: NOx-Fondet

 • 3: Næringslivets skole

 • 4: NHO Forsikring

Copyright NHO Luftfart - Postadresse: Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo.
Telefon: 23 08 85 70 |  E-post: nholuftfart@nho.no

NHO